Giellajuhkosat

Dieđut leat ođasmahtton 21.10.2016 d.17:10

Sámi Giellagáldus leat vihtta sierra giellajuhkosa, maid ovddasvástádussan lea mearridit terminologiijas, normeremis ja báikenamain. Giellajuhkosat čoahkkanit golbmii jagis dahje dárbbu mielde.

Sámi Parlamentáralaš ráđđi (SPR) vállje giellajuhkosiid lahtuid ja várrelahtuid sámedikkiid árvalusaid vuođul. Guhtege riikka sámediggi evttoha Sámi Parlamentáralaš ráđđái iežas riikka ovddasteddjiid.

 

Čuovvovaš golmma jahkái (áigodahkii 01.08.2015 – 31.05.2018) leat válljejuvvon čuovvovaš áirasat:

Lullisámegiela juogus (Åarjelsaemiengïeledåehkie)   

Norggas: Nora Bransfjell ja Ole Henrik Magga. Várrelahtut: Maidi Persson ja Nils Arvid Westerfjell

Ruoŧas: Lajla Mattson Magga ja Pia Persson. Várrelahtut: Ajlin Jonassen ja Karin Rensberg Ripa

Julevsámegiela juogus (Julevsámegiela juogos)

Norggas: Inga Lill Sigga Mikkelsen ja Anders Kintel. Várrelahtut: Sandra Nystø Ráhka ja Samuel Gælok

Ruoŧas: Britt-Inger Sikku ja Ann Christin Skoglund. Várrelahtut:  Barbro Lundholm ja Karin Tuolja.

Davvisámegiela giellajuogus

Suomas: Kaarina Vuolab-Lohi ja Marjaana Aikio. Várrelahtut: Sierge Rasmus ja Ellen Pautamo.

Norggas: Rávdná Turi Henriksen ja Berit Anne Baal Bals. Várrelahtut: Ritva Nystad ja Trond Are Anti

Ruoŧas: Marit Anne Allas ja Per-Stefan Labba. Várrelahtut: Helena Omma ja Miliana Baer

Anarášgiela juogus (Anarâškielâ kielâjuávus)

Lahtut: Anna Morottaja, Petter Morottaja ja Marja-Liisa Olthuis

Várrelahtut: Tanja Kyrö, Saammâl Morottaja ja Mervi Skopets

Nuortalašgiela juogus (Nuõrttsää´mǩiõljuâǥǥtõs)

Lahtut: Tiina Sanila-Aikio, Seija Sivertsen, Erkki Lumisalmi ja Natalia Vaskova

Várrelahtut: Miika Lehtinen, Hilkka Fofonoff, Raija Lehtola ja Zoja Nosova

 

 

Áigodagas 01.01.2013-31.06.2014 ledje čuovvovaš áirasat:                        

Lullisámegiela juogus (Åarjelsaemiengïeledåehkie)                          

Norggas: Jonar Thomasson, várrelahttu Evald Stenfjell ja Maja Lisa Kappfjell, várrelahttu Nora Marie Bransfjell.

Ruoŧas: Gerd Persson, várrelahttu Vaino Persson ja Karin Rensberg Ripa, várrelahttu Sigrid Stångberg.

Julevsámegiela juogus (Julevsámegiela juogos)

Norggas: Inga Lill Sigga Mikkelsen (várrelahttu Harrieth Aira) ja Anders Kintel (várrelahttu Samuel Gælok).

Ruoŧas: Per Erik Kuoljok (várrelahttu Per Anders Vannar) ja Britt-Inger Sikku (várrelahttu Anna-Kajsa Aira).

Davvisámegiela giellajuogus

Suomas: Ellen Pautamo, várrelahttu Aslak-Nils (Ailu) Valle ja Kaarina Vuolab-Lohi.

Norggas: Inger Marie Gaup Eira, várrelahttu Rávdná Turi Henriksen ja Berit Anne Baal Bals, várrelahttu Trond Are Anti.

Ruoŧas: Inger Helene Fankki, várrelahttu Helena Omma ja Per Stefan Labba, várrelahttu Sara Allas.

Anárašgiela juogus (Anarâškielâ kielâjuávus)

Anna Morottaja, Petter Morottaja ja Marja-Liisa Olthuis

Nuortalašgiela juogus (Nuõrttsää´mǩiõljuâǥǥtõs)

Tiina Sanila-Aikio, Seija Sivertsen, Erkki Lumisalmi ja Natalia Vaskova

Leave a Reply