Lär dig lulesamiska online. Kursen sätter fokus på muntlig- och skriftlig språkfärdighet

En onlinekurs i lulesamiska, baserad på läroboken Giellaj hilá av Karin Tuolja och Susanna Angéus Kuoljok. Illustrationer: Annelie Korak.

kap01-illustrationSamernas utbildningscentrum (Sámij åhpadusguovdásj) har initierat tillkomsten av Giellaj hilá, lärobok i lulesamiska för att fylla en del av de behov av läromedel som dess elever har. Läroboken har getts ut i sin andra utgåva.

Boken är anpassad för dem som inte har lulesamiska som modersmål men nivån på läromedlet gör att den även passar vid vuxenutbildning i övrigt. Den kan dessutom med fördel användas vid förberedande studier inför högre utbildning.

Boken är upplagd med textavsnitt och glosor till vilka det finns grammatiska förklaringar. Den utbildningsverksamhet som centrumet bedriver präglar texternas innehåll. I slutet av boken presenteras grammatiska böjningsmönster och annat som är viktigt att kunna i ett tidigt stadium av språkstudierna. Glosorna är samlade i en ordlista som också finns i slutet av boken. Det är viktigt att läraren ger grunderna i uttal, eftersom boken mycket knapphändigt behandlar sådana frågor. Läraren har också goda möjligheter att göra egna övningsuppgifter som bygger på materialet.

Förhoppningen är att boken ska inspirera till studier på såväl grundnivå som fortsatta studier på högre nivå och även till komplettering och påbyggnad av innehållet. Tanken är också att lärare kan använda boken som utgångspunkt för arbete med eget material. Språkarbetare kan använda boken som referensmaterial. Och till alla som just påbörjar sina studier, behandla boken som en av dina nycklar till språket!

Förord
Första kapitlet (1. Vuostasj lågos)
Publicerad i Uncategorized

Språkvård, normering och termarbete i samiska språk

Sámi Giellagáldu har samlat experter i samiska språk och bjuder in samiska språkanvändare till seminarium i Sajos, Enare den 6 oktober. På seminariet diskuteras fyra olika samiska språkvarieteters utmaningar inom språkvård, normering och terminologi. Man ges också en unik möjlighet att få höra fyra olika samiska språk talas.

Språkseminariet markerar starten för sametingens gemensamma treåriga projekt för gränsöverskridande språksamarbete. Tiina Sanila-Aikio, ordförande i finska Sametinget inleder seminariet. Seminariet för Giellagáldu- fortsättningsprojektet är öppet för alla. Deltagarna bekostar själv sina resor, kost och logi. Seminariet tolkas från samiska till finska och svenska.

Välkomna!

Plats: Solju – Sajos, Enare 2015-10-06

 

Program

9.30 Kaffe

10.00 Inledning Ordförande i Samiskt Parlamentariskt Råd/Finska Sametinget Tiina Sanila-Aikio

10.15 President i norska Sametinget Aili Keskitalo

10.30 Eino Koponen: Att tillämpa principer för språkvård till skoltsamiska

11.10 Johanna Ijäs: Hur skriver man sammansatta ord i nordsamiska

11.50 Framträdande av musikstudenter från Sámi Oahpahusguovddáš i auditoriet

12.20 Lunch

13.00 Petter Morottaja: Hur bevarar man enaresamiskan?

13.40 Svenn-Egil K. Duolljá: Några grammatiska regler i lulesamiska utifrån språknormering

14.20 Märgge Uttjek: Umesamiskans situation och betydelse

15.00 Marko Marjomaa: Giellagáldu -projektet

15.15 Avslutning

 

Sámi Giellagáldu är det samiska folket högsta expertorgan och beslutande myndighet i frågor som rör det samiska språket. Sámi Giellagáldu kan ge hjälp i samiska språkfrågor och erbjuder språkrådgivning till samiska språkanvändare. Sámi Giellagáldu ska utöver språkvård, arbeta med terminologi och normeringar i samiska. Giellagáldu ska också informera om de samiska språken och samiska språkfrågor.

Giellagáldus fortsättningsprojekt finansieras av EU Interreg V Nord – delprogrammet Sápmi, Lapin liitto, Troms fylkeskommune och norska, svenska och finska Sametinget. Finska Sametinget leder projektet.

Publicerad i Okategoriserade

Inbjudan til det avslutande mötet för Sáfá2-projektet

Välkommen till det avslutande mötet för Sáfá2-projektet, som hålls i Enare i samekulturcentret Sajos måndagen den 26 maj kl. 9.00–15.30.

Vi mötet berättar de anställda vid Sámi Giellagáldu om sitt arbete och om Sáfá2-projektets betydelse för det egna språket. De anställda vid Sámi Giellagáldu berättar dessutom om situationen för de skoltsamiska, enaresamiska, nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska språken som ingick i Sáfá2-projektet.

Mötet är öppet för alla. Deltagarna står själva för resor, logi och måltider.

Mötet tolkas från samiska till finska, svenska och norska.

Välkommen!

 

Med vänlig hälsning,

projektchefen för Sáfá2

Marko Marjomaa

 

Program

Solju – Sajos, Enare 26.5.2014

8.30 Kaffe

9.05 Välkommen

9.20 Miina Seurujärvi: Enaresamiska

9.55 Merja Fofonoff: Skoltsamiska

10.30 Anna-Margith Påve, Máret Láilá Anti ja Anna-Liisa Väyrynen: Nordsamiska

11.15 Lunch

12.15 Britt-Inger Tuorda ja Svenn-Egil K. Duolljá: Lulesamiska

13.00 Siri Kappfjell Päiviö ja Joseph Fjellgren: Sydsamiska

13.45 Kaffe

14.00 Mika Saijets: Information om flerspråkligt projekt

14.30 Marko Marjomaa: Sáfá2-projektet och dess måluppnåelse

15.00 Avslutning

Publicerad i Okategoriserade

Föreslå en kandidat!

GOLLEGIELLA – Nordiskt samiskt språkpris delas ut för sjätte gången hösten 2014 under det årliga mötet för sametingspresidenterna och ministrarna för samefrågor i Helsingfors. Språkpriset delas ut till enskilda personer eller organisationer i Norge, Sverige, Finland eller Ryssland som har gjort en insats för att främja det samiska språket.

Gollegiella – Nordiskt samiskt språkpris har instiftats av ministrarna för samefrågor i Norge, Sverige och Finland samt sametingspresidenterna i Norge, Sverige och Finland. Priset delas ut vartannat år, första gången år 2004. Språkpriset är på 15 000 euro.

Språkprisets målsättning

Språkpriset ska medverka till att främja, utveckla eller bevara det samiska språket i Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

Vem kan få priset?

Språkpriset kan tilldelas enskilda personer, grupper, organisationer, föreningar och institutioner som har gjort en betydelsefull insats för att främja det samiska språket skriftligt, muntligt eller i annan form. Initiativ av många slag för att främja det samiska språket beaktas. Priset kan delas.

Föreslå en kandidat!

Medborgare, organisationer, institutioner och myndigheter i Norge, Sverige, Finland och Ryssland kan utse en kandidat för språkpriset år 2012. Gör ett skriftligt förslag på en prisvinnare med en skriftlig motivering på högst 1-2 sidor. Förslaget ska vara kommittén tillhanda senast den 30 maj 2014. Kontaktuppgifter till bedömningskommittén:

Gollegiella – bedömningskommitté Sametinget/Saamelaiskäräjät/Sámediggi SAJOS 99870 Anár/Inari Finland

epost: info@samediggi.fi

Tel. +358108393100

Publicerad i Okategoriserade

Ny digital ordbok

Det norska sametinget, Divvun och Sámi Giellatekno i Tromsø Universitet offentligör en ny digital ordbok Sátni – báhko – baakoe. I ordboken finns det både vanliga ord och facktermer. I den nya ordboken finns det mer ord än i risten.no. http://satni.org/

Publicerad i Okategoriserade