Språkrøkt, normering og termarbeid innen samiske språk

Sámi Giellagáldu har samlet eksperter innen samiske språk og inviterer språkbrukere til et seminar på Sajos, i Enare 6. oktober. På seminaret diskuteres det hvilke utfordringer fire samiske språk har innen språkrøkt, normering og termarbeid. Det er også en sjelden mulighet til å høre fire samiske språk.

I forbindelse med språkseminaret markeres starten på sametingenes treårige grenseoverskridende språksamarbeidsprosjekt. Sametingspresident, Tiina Sanila-Aikio, fra det finske Sametinget åpner seminaret. Åpningsseminaret til Giellagáldus videreføringsprosjekt er åpen for alle. Deltagere dekker selv eventuelle reise-, overnattings- og kostutgifter. Seminaret tolkes til finsk og svensk.

Velkommen!

Sted: Solju – Sajos, Enare 6.10.2015

Seminar streames http://www.sogku.fi/live/

Program

9.30 Kaffe

10.00 Åpning ved leder for Samisk Parlamentarisk råd Tiina Sanila Aikio

10.15 Sametingspresident Aili Keskitalo fra Sametinget i Norge

10.30 Eino Koponen: Prinsipper innen språkrøkt og dets tilpasning til skoltesamisk

11.10 Johanna Ijäs: Sammensatte ord i nordsamisk og hvordan de skrives

11.50 Fremføring av musikkelever ved Sámi Oahpahusguovddáš i auditoriet

12.20 Lunsj

13.00 Petter Morottaja: Hvordan bevare Enaresamisk?

13.40 Svenn-Egil K. Duolljá: Noen grammatiske regler i lulesamisk språk med utganspunkt i språknormering

14.20 Märgge Uttjek: Situasjon og betydelse for umesamisk

15.00 Marko Marjomaa: Giellagáldu–prosjektet

15.15 Avslutning

 

Om prosjektet

Sámi Giellagáldu er det samiske folks øverste fagorgan og har den høyste beslutningsmyndigheten i saker som omhandler samisk språk. Sámi Giellagáldu tilbyr språkhjelp ved å svare på spørsmål og gi råd direkte til språkbrukerne. Blant Sámi Giellagáldus oppgaver er også terminologiarbeid, språknormering og språkrøkt. I tillegg skal Giellagáldu spre informasjon om samiske språk og fagspørsmål knyttet til samiske språk.

Giellagáldus videreføringsprosjekt finansieres av Interreg V Nord delommråde Sápmi, Lapin liitto, Troms Fylkeskommune og sametingene ved Norge, Sverige og Finland. Sametinget i Finland leder prosjektet.

Publisert i Ukategorisert

Invitasjon til det avsluttende møte til Sáfá2-projektet

Velkommen til det avsluttende møte til Sáfá2-projektet, som avholdes i Enare samekultursenteret Sajos mandag 26. maj kl. 9.00–15.30.

På møte forteller de ansatte ved Sáme Giellagálldo om sitt arbeid og  den betydningen Sáfá2-projektets har for det respektive språket. De ansatte ved Sáme Giellagálldo vil også forteller om skoltsamisk, enaresamisk, nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk språk som inngikk som en del av Sáfá2-projektet.

Møtet tolkes fra samiska til finsk, svensk og norsk.

Velkommen!

 

Med vennlig hilsnen,

Projektleder  for Sáfá2-prosjektet

Marko Marjomaa

 

Program

Solju – Sajos, Enare 26.5.2014

 

8.30 Kaffe

9.00 Velkommen/ velkomsttale

9.20 Enaresamisk: Miina Seurujärvi

9.55 Skoltesamisk: Merja Fofonoff

10.30 Nordsamisk: Anna-Margith Påve, Máret Láilá Anti og Anna-Liisa Väyrynen

11.15 Lunsj

12.15 Lulesamisk: Britt-Inger Tuorda og Svenn-Egil K. Duolljá

13.00 Sørsamisk: Siri Kappfjell Päiviö og Joseph Fjellgren

13.45 Kaffe

14.00 Informasjon om det flerspråkige prosjektet: Mika Saijets

14.30 Sáfá2-projekt og hvordan målsetningene er oppnådd: Marko Marjomaa

15.00 Avslutning

 

Publisert i Ukategorisert

Lulesamiske språkseminar om lånord, sammensatte ord og stedsnavn

Sámi giellagaldu inviterer studenter, språkarbeidere (eks lærere, oversettere og tolker osv) og andre språkinteresserte til språkseminar om lånord, sammensatte ord og stedsnavn – 13. mai 2014, på Drag i Tysfjord.

Når man jobber med terminologi – låner ord, lager nye sammensatte ord og analyserer stedsnavn, da er det viktig å ha kunnskap om ulike temaer.

Man må da stille spesifikke og konkrete spørsmål, som for eksempel:
– hva må man tenke på når man låner ord til lulesamisk
– hva må man tenke på når man skal lage nye sammensatte ord.
– hva skal man gjøre med stedsnavn som er lånt fram og tilbake over tid.
I dette seminaret har vi foredragsholdere som til daglig jobber med disse spørsmålene.

Målet med seminaret er at språkarbeidere kan reise hjem med mer kunnskap og en felles forståelse om disse temaene.
Målgruppen er studenter, språkarbeidere (eks lærere, oversettere og tolker osv) og andre språkinteresserte.

Selve seminaret er gratis og åpent for alle. Seminardeltakere må selv betale reisen, måltider og opphold.  

Seminarspråk: Lulesamisk. Et av foredragene er på norsk.
Seminarsted: Auditoriet på Árran.

Ny påmeldingsfrist er fredag 9.5.2014, kl 14.

Påmelding: Sáme Giellagálldo ved Svenn-Egil K. Duolljá, telefon: +47 78 47 41 74. E-post
Adresse: Sametingets kontor på Drag i Tysfjord, 8270 Drag/ Ájluokta.

 

Program tirsdag 13. mai:

09:00-09:10 Åpning – kulturelt innslag

09:10-09:15 Velkommen!

09:15-10:15 Forskningsrapport “Kartlegging og utredning av (noen) lulesamiske substantiver lånt fra svensk/norsk – med spesiell fokus på vokaler”. Bruce Morén-Duolljá

10:15-10:30 Kaffe

10:30-11:30 Kartlegging av lang a (á) gjennom Divvun programmet. Inga Mikkelsen

11:30-12:30 Lunsj

12:30-13:30 Noen utfordringer med fremmedspråklige stedsnavn i forbindelse med rettskriving. Kåre Tjihkkom

13:30-13:45 Kaffe

13:45-14:45 Bestemmelsesdel i sammensatte ord. Anders Kintel

14:45-15:45 Diskusjon

19:00 Middag, på Árran

 

Publisert i Ukategorisert

Foreslå din kandidat!

GOLLEGIELLA – Nordisk samisk språkpris deles ut for sjette gang høsten 2014 under det årlige møtet mellom sameministrene og sametingspresidentene i Helsingfors. Språkprisen deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner i Norge, Sverige, Finland og Russland som har gjort en innsats for å fremme de samiske språkene.

Gollegiella – Nordisk samisk språkpris er opprettet av ministrene ansvarlig for samiske saker og sametingspresidentene i Norge, Sverige og Finland. Prisen deles ut annet hvert år, første gang i 2004. Språkprisen er på 15 000 euro.

Språkprisens formål

Språkprisen skal bidra til å fremme, utvikle og bevare samiske språk i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Hvem kan få prisen?

Språkprisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, foreninger og institusjoner som har gjort en betydningsfull innsats for å fremme samiske språk skriftlig, muntlig eller i annen form. Prisen kan deles ut på bakgrunn av mange ulike språktiltak. Prisen kan deles mellom flere prismottakere.

Foreslå din kandidat!

Enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner og myndigheter i Norge, Sverige, Finland og Russland inviteres til å foreslå kandidater til årets språkpris 2014. Send inn skriftlig forslag på prisvinner med begrunnelse på maks 1 – 2 sider. Forslag sendes innen 30. mai 2014.  Kontaktinformasjon tilvurderingskomiteen:

Gollegiella – vurderingskomiteen Sámediggi/Sametinget/Saamelaiskäräjät SAJOS 99870 Anár/Inari Finland

e-post: info@samediggi.fi

Tel: +358108393100

Publisert i Ukategorisert

Ny digital ordbok

Sametinget i Norge sammen med Divvun og Sámi Giellatekno ved Universitetet i Tromsø lanserer ny digital ordbok Sátni – báhko – baakoe. Ordboken er arvtageren til risten.no.

Publisert i Ukategorisert