AJANKOHTAISTA: Pidemmät vastaus- ja käsittelyajat pohjoissaamea koskevissa kysymyksissä

Sámi Giellagáldussa ei juuri nyt ole töissä kuin yksi pohjoissaamen kielityöntekijä. Tämän vuoksi vastaus- ja käsittelyajat pohjoissaamea koskevissa kysymyksissä voivat olla normaalia pidempiä.

Pahoittelemme tilannetta ja pyrimme korjaamaan sen mahdollisimman pian!

Giellagáldu

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista

Sámi Giellagáldu esittelee toimintaansa Monikielisenä kuukautena

Kansainvälisestä Äidinkielen päivästä 21.2. on alkanut Monikielinen kuukausi (Multilingual Month), joka kestää 21.3. saakka. Sámi Giellagáldu osallistuu kuukauteen esittelemällä toimintaansa eri kirjastoissa Suomen saamelaisalueella ja sen ulkopuolella. Esittely kestää noin puolitoista tuntia, jonka aikana eri saamen kielten kielityöntekijät kertovat Giellagáldun toiminnasta ja esittelevät saamen kielten moninaisuutta esityksin ja videoin. Kielityöntekijöiltä voi luonnollisesti kysyä myös kielineuvoja. Esittely on kirjastolle maksuton ja toteutetaan yhteisesti sovittuna aikana. Ottakaa toki yhteyttä!

Giellagáldu on yhteispohjoismainen hanke, jonka tarkoituksena on vakiinnuttaa saamelaiskielten yhteisen ammatti- ja resurssikeskuksen toiminta Ruotsiin, Suomeen ja Norjaan. Ammatti- ja resurssikeskus Sámi Giellagáldu eli Saamen Kielikaltio on monikielisyyden ytimessä ja huolehtii saamen kielten sanasto- ja terminologiatyöstä, normittamisesta ja kielenhuollosta sekä arkipäivän kielineuvonnasta, jotta kielten kehitys pysyy mukana yhteiskunnan murroksissa.

Multilingual Month (”Monikielinen kuukausi”) alkaa kansainvälisenä äidinkielen päivänä 21.2. ja päättyy 21.3. maailman runouden päivään ja rasisminvastaiseen päivään. Vuosittainen tapahtuma juhlii äidinkieliä, monikielisyyttä ja kielellistä moninaisuutta. Vuonna 2017 Multilingual Month kokoaa organisaatioita ja projekteja edistääkseen yhteistyötä pohjoismaiden välillä. Monikielisyyden sekä äidinkielen merkityksen nostaminen esille on saamelaisille ja saamen kielille erityisen tärkeää, sillä kaikki saamen kielet ovat UNESCOn mukaan uhanalaisia, eivätkä läheskään kaikki saamenkieliset saa vieläkään esim. opetusta omalla äidinkielellään.

Monikielisyyden kuukauden aikana Sámi Giellagáldu haluaa esitellä saamen kielten moninaisuutta ja toimintansa kirjoa Sevettijärveltä Trondheimiin, sekä esitellä saamen kielille luotuja kirjoittamisen ja kielenkäytön apuvälineitä kuten sanakirjoja ja oikolukua, sekä tuoda kielenhuolto- ja neuvontapalvelut lähemmäksi saamen kielten puhujia.

Lisätiedot ja esittelypyynnöt:

Sámi Giellagáldu / Neeta Jääskö
puh. 040 652 6235
info@giellagaldu.com
www.giella.org


Multilingual Month: https://suomeksi.multilingualmonth.org/

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista, Uncategorized

Saamebarometri 2016 – Selvitys saamenkielisistä palveluista saamelaisalueella julkistetaan 25.11.2016

Lataa kutsu PDF:nä: Saamebarometrin julkistamisseminaari 25.11.2016

Oikeusministeriö, Saamelaiskäräjät ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutti järjestävät perjantaina 25.11.2016 klo 9-13 Inarissa, Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa seminaarin, jossa julkistetaan kaksi saamen kielten nykytilaan liittyvää raporttia. Saamelaiskäräjien kielitoimiston julkaisuna ilmestyy Ulla Aikio-Puoskarin kirjoittama raportti saamen kielten elvytyksen parhaista käytännöistä ja kansallisen politiikan linjauksista Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Raportissa esitellään kielenelvytyksen keinoja ja tuloksia sekä saamen kielten tilanteeseen vaikuttavaa lainsäädäntöä ja käytäntöjä Pohjoismaissa. Oikeusministeriön ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutin tilaama ja Annika Pasasen laatima selvitys käsittelee saamen kielilain toteutumista saamelaisalueen saamenkielisten kuntalaisten näkökulmasta. Puhelinhaastatteluaineistoon perustuva raportti valaisee saamenkielisten kokemuksia saamenkielisistä palveluista painottuen erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Tilaisuudessa esitellään raporttien sisältöä ja keskustellaan niiden kuvastamasta saamen kielten tilanteesta. Ohjelmassa on sekä pyydettyjä puheenvuoroja että tilaa vapaalle keskustelulle ja kommentoinnille. Molemmat raportit ovat saatavissa julkaisupäivästä alkaen internetissä suomen- ja saamenkielisinä versioina, Saamebarometri 2016 –raportti oikeusministeriön sivuilla ja Gullos sámegiella –raportti Saamelaiskäräjien sivuilla.

Tilaisuuden ohjelma:

9.00-9.10 Puheenvuoro: Tiina Sanila-Aikio, Saamelaiskäräjien puheenjohtaja
9.10-9.20 Puheenvuoro: Vava Lunabba, ylitarkastaja, oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö
9.20-9.30 Puheenvuoro: Anni-Siiri Länsman, johtaja, Oulun yliopiston Giellagas-instituutti
9.30-10.15 Saamebarometri 2016 –raportin esittely: Annika Pasanen, FT tutkija
10.15-10.30 Kahvitarjoilu
10.30-11.15 Gullos sámegiella –raportin esittely: Ulla Aikio-Puoskari, Saamelaiskäräjien koulutussihteeri, väitöskirjatutkija
11.15-12.00 Pyydettyjä kommenttipuheenvuoroja: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Saamen kielineuvosto, kuntien edustajia
12.00-13.00 Vapaata keskustelua raporteista, saamelaisten kielellisistä oikeuksista ja saamen kielten elvyttämisestä

Tilaisuus järjestetään Sajoksen parlamenttisali Soljussa ja se on yleisölle avoin. Tilaan on esteetön pääsy. Tilaisuudessa on simultaanitulkkaus suomen ja saamen kielten välillä. Kahvitarjoilun vuoksi seminaariin on ilmoittauduttava ti 22.11. mennessä linkin https://www.webropolsurveys.com/S/F239D41A99C14717.par kautta. Seminaaria on mahdollista seurata myös live-streamina osoitteessa http://www.sogku.fi/live

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan saamen kielten tilanteesta!

Lisätietoja:

Annika Pasanen, tutkija annika.pasanen@gmail.com / 040 7639609
Vava Lunabba, oikeusministeriö vava.lunabba@om.fi / 02951 50136
Siiri Jomppanen, Saamelaiskäräjät siiri.jomppanen@samediggi.fi / 010839 3111

Julkaistu kohteessa Uncategorized

Koltansaamen kielen seminaari striimataan

Sámi Giellagáldun järjestämää Koltansaamen kielen seminaaria voi seurata striimattuna. Striimausta pääsee katsomaan tästä. Päivän päättävää kielityöpajaa ei striimata.

Päivän ohjelma:

10.00 – 10.05 Seminaarin alkusanat

Marko Marjomaa, projektipäällikkö, Sámi Giellagáldu

10.05 – 10.35 Giellagáldu-hankkeen toiminnan ja tulosten esitteleminen koltansaamen kielen osalta

Tiina Sanila-Aikio, puheenjohtaja, koltansaamen kielijaosto

10.35 – 12.15 Koltansaamen dokumentaatiohanke ja sen tulokset – miten ne tuovat aineiston kolttien ja kielestä kiinnostuneiden saataville ja miten aineistoa voidaan hyödyntää koltansaamenkielen elvytyksessä ja koltansaamen kirjakielen normituksessa?

Professori Matti Miestamo, dosentti Eino Koponen, sekä tutkijat Markus Juutinen ja Tuomas Koukkari, Helsingin yliopisto

12.15 – 12.30 Koltansaamenkielinen musiikkiesitys

Sevettijärven koululaiset

12.30 – 13.15 Lounastauko

13.15 – 14.15 Koltansaamen elvytys kieliteknologia-avusteisen kielenoppimisohjelmien avulla sekä mallin ja ohjeiden laatiminen menetelmän siirtämiseksi toisiin uhanalaisiin kieliin –hankkeen tähänastiset tulokset – ja miten kielenkäyttäjät voivat niitä hyödyntää?

Tohtori-tutkija Jack Rueter, Helsingin yliopisto

14.15 – 14.45 Kahvitauko

14.45 – 15.45 Kolttasaamelaisen musiikkiperinteen tutkimushanke – mitä kielenkäyttäjät ja kielestä kiinnostuneet voivat oppia leuʹdd-teksteistä?

Tutkija Marko Jouste, Oulun yliopisto

15.45 – 16.15 Koltansaamen kielen sananjohtaminen

Miika Lehtinen, Oulun yliopisto, Giellagas-instituutti

16.15 – 17.00 Mäʹhtt säärnam säämas – kielityöpaja koltansaamen kielen puhujille ja kielestä kiinnostuneille

Julkaistu kohteessa Uncategorized

Koltansaamen kielen seminaari tammikuussa Sevettijärvellä

Sámi Giellagáldu järjestää koltansaamen kielen seminaarin Sevettijärven koululla keskiviikkona 27.1.2016 kello 10.00 alkaen. Seminaarissa kuullaan ajankohtaista tietoa eri hankkeista, jotka koskevat koltansaamen kieltä.

Tarkoituksena on jakaa koltansaamen kielen käyttäjille ja kielestä kiinnostuneille tietoa siitä, millaisia hankkeita kielen parissa on käynnissä ja miten niiden tuloksia voidaan hyödyntää niin arkielämän kielenkäytössä kuin kielen tutkimuksessa.

Seminaaripäivän päätteeksi koltansaamenkielen puhujat pääsevät ääneen ”Mäʹhtt säärnam säämas” -kielityöpajassa, jossa käsitellään koltansaamen arkikielessä käytössä olevia sanoja.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Seminaaria on mahdollista seurata myös striimattuna, suora osoite lähetykseen ilmoitetaan seminaaripäivänä.

Lisätietoja: Terhi Harju, koltansaamen kielityöntekijä, Sámi Giellagáldu, terhi.harju(at)samediggi.fi, p. 040 671 9534

Seminaarin ohjelma 27.1.2016:

10.00 – 10.05 Seminaarin alkusanat (Marko Marjomaa, projektipäällikkö, Sámi Giellagáldu)

10.05 – 10.35 Giellagáldu-hankkeen toiminnan ja tulosten esitteleminen koltansaamen kielen osalta (Tiina Sanila-Aikio, puheenjohtaja, koltansaamen kielijaosto)

10.35 – 12.15 Koltansaamen dokumentaatiohanke ja sen tulokset – miten ne tuovat aineiston kolttien ja kielestä kiinnostuneiden saataville ja miten aineistoa voidaan hyödyntää koltansaamenkielen elvytyksessä ja koltansaamen kirjakielen normituksessa? (Professori Matti Miestamo, dosentti Eino Koponen, sekä tutkijat Markus Juutinen ja Tuomas Koukkari, Helsingin yliopisto)

12.15 – 12.30 Koltansaamenkielinen musiikkiesitys (Sevettijärven koululaiset)

12.30 – 13.15 Lounastauko

13.15 – 14.15 Koltansaamen elvytys kieliteknologia-avusteisen kielenoppimisohjelmien avulla sekä mallin ja ohjeiden laatiminen menetelmän siirtämiseksi toisiin uhanalaisiin kieliin –hankkeen tähänastiset tulokset – ja miten kielenkäyttäjät voivat niitä hyödyntää? (Tohtori-tutkija Jack Rueter, Helsingin yliopisto)

14.15 – 14.45 Kahvitauko

14.45 – 15.45 Kolttasaamelaisen musiikkiperinteen tutkimushanke – mitä kielenkäyttäjät ja kielestä kiinnostuneet voivat oppia leuʹdd-teksteistä? (Tutkija Marko Jouste, Oulun yliopisto)

15.45 – 16.15 Koltansaamen kielen sananjohtaminen (Miika Lehtinen, Oulun yliopisto, Giellagas-instituutti)

16.15 – 17.00 Mäʹhtt säärnam säämas – kielityöpaja koltansaamen kielen puhujille ja kielestä kiinnostuneille

Julkaistu kohteessa Uncategorized